Om klubben

   Om Nybyen Ballklubb

 

Nybyen Ballklubb er en liten, men sportslig (og markedsmessig) aktiv klubb. Den eneste operative avdelingen i klubben er A-laget i fotball som i lang tid har vært rimelig stabile i Buskeruds utmerkede 6-divisjons system, men i 2002 gikk vi på en smell og rykket opp til 5 divisjon. Etter noen år der så beholdt vi plassen siden andre lag trakk seg. I 2008 rykket vi endelig ned igjen etter mange år i 5 divisjon, med masse tap. Etter dette hadde vi ett generasjonsskifte, ny og unge spillere kom inn imens de eldre og erfarne gikk ut. Dette gjorde det veldig vanskelig i begynnelsen, men de siste årene har vi fått ett mer ungt og erfarende lag.

 

Bydelen Nybyen i Drammen
Når vi får spørsmål fra folk som ikke er fra Drammen om hvor Nybyen ligger, er det enkleste å forklare med at "det var der Bandidos-bomben smalt". Dette er pr definisjon ikke helt korrekt, men Nybyen er den delen av Drammen som går fra området rundt Konnerudgata (vest for Marienlyst) og som strekker seg ned mot Strømsgodset kirke (ved Sunnland) og ned mot Grønland-området som grenser ned mot Drammenselva.

 

Starten
Nybyen ble i februar 1975 etablert av en gjeng gutter som ønsket en alternativ klubb til de øvrige Drammensklubbene. De savnet en klubb som kunne dyrke frem gode fotballspillere som samtidig ikke hadde de store ambisjonene og dermed hadde en litt mer liberal holdning til "ikke-prestasjonsfremmende-aktiviteter" (som f.eks. festing og ikke systematisk trening). Ved oppstarten var navnet Nybyen Bandyklubb. Først i 78 kom fotballen på "tapeten" og navnet ble da endret til Nybyen Ballklubb. I begynnelsen var det så som så med ambisjonene og kvalitetene, og vi spilte i '78 - '79 i "gamle" 7. divisjon. Da 8. divisjon ble opprettet rykket vi glatt ned i denne og slet oss gjennom det meste av 80-tallet. Mot slutten av dette 10-året begynte oppturen og vi havnet ganske raskt i 6. divisjon hvor vi har vært stabile i en lang periode.

 

Avdelinger

I Nybyen har det nesten alltid kun vært A-lags fotball som eksisterer. Men i 2003 var generasjonsskiftet så tungt at vi slo til med et Oldboys lag. De går i 2005 løs på sin 3. sesong. Til tross for at mange av gutta er erfaring fra bandy, har vi nøyd oss med fotball. Noen junior-avdeling har heller aldri blitt etablert. Dette har medført en enkel og lett-styrt organisasjon med enkle og oversiktlige rammebetingelser.

 

Verdier
For Nybyen har det aldri vært noe tema å rykke opp fra sin vel-etablerte plass i Buskeruds 6.-divisjons system. Men i 2002 gikk vi på en "smell" og rykket opp i 5. divisjon (etter først å ha hatt styremøte for å finne ut om dette var riktig å gjøre). Men vi har slått oss til ro på nedre halvdel der med samme ambisjoner som før. Å være en klubb for spillere på vei opp i divisjonssystemet eller for "godt voksne" spillere som ønsker å trappe ned. De som kan komme på trening kommer og de som kan være med på kamp stiller opp. Mer vanskelig er det ikke. Til tross for denne forholdsvis avslappede holdningen har vi klart å vise til en meget god stabilitet i forhold til å holde på spillere. Gjennomtrekket er ikke stort. Dette kan skyldes at nye spillere fort finner seg til rette og trives i den uformelle atmosfæren.