Styret

2015 styre i Nybyen Ballklubb

Formann : Thomas Hansson
Nestformann : Christopher Sjøgren
Forretningsfører : Christopher Sjøgren
Sportslig leder A-lag og veteran : A-lag: Christopher Sjøgren & Håvard Sagmoen, Veteranlag: Lasse Løfshus
Materialansvarlig : Christopher Sjøgren
IT-leder : Christopher Sjøgren


2016 styre i Nybyen Ballklubb

Formann : Christopher Sjøgren
Nestformann : Lasse Løfshus
Forretningsfører : Christopher Sjøgren
Sportslig ledere a-lag og veteran lag : A-lag: Christopher Sjøgren & Veteran Lag:Lasse Løfshus
Materialansvarlig : Christopher Sjøgren
IT-leder : Christopher Sjøgren
Styremedlem: Thomas Hansson