Styret

Styret i Nybyen Ballklubb

 

Styrets sammensetning 2015:
Formann            : Thomas Hansson
Nestformann       : Christopher Sjøgren
Forretningsfører  : Christopher Sjøgren
Sportslig leder    : Christopher Sjøgren & Håvard Sagmoen
Materialansvarlig : Christopher Sjøgren
Markedsansvarlig : ?
IT-leder             : Christopher Sjøgren

 

 

Fotballgruppa 2015:
Oppmann A 1  : Christopher Sjøgren
Oppmann A 2  : Håvard Sagmoen

Oppmann OB 1: Lasse Løfshus

Oppmann OB 2: Yngve Jenssen