Manager

Lagleder:

Lasse Løfshus
Telefon mobil: 481 44 715

E-post: lasse.lofshus@ebnett.no

 

Yngve Jenssen
Telefon mobil: 951 20 151

E-post: yngve.jenssen@getmail.no